0 Револвиращи карти Diners Club

Нашето желание е да отговаряме на високите изисквание на настоящите и бъдещи членове на клуба. Към това основно са насочени и нашите усилия.. Най-новата възможност, която се предлага от Дайнърс Клуб България е издаването на револвиращи кредитни карти. Предимството на този тип кредитни карти се състои в това, че можете да заплащате задълженията си на вноски, след което отново да използвате възстановената сума от кредитния лимит. Минималната погасителна вноска е в размер на 10% от задължението, а гратисният период е до 45 дни. (more…)