0 Световният ден на жените и равният достъп до възможности

Международният ден на жената бе отбелязан в Тунис с конференция, спонсорирана от Международната финансова корпорация – организация, член на Световната банка и насърчаваща развитието на частния сектор в развиващите се страни. На събитието присъстваха представители на няколко държави – България, Унгария, Йордания, Ливан, Молдова, Мароко, Пакистан, Румъния, Таджикистан и Тунис. Там те обмениха своя опит и обсъдиха начините, по които равенството между половете може да се насърчава. Защото не са малко примерите за това, че предприемаческият дух не е подвластен на пола.

(more…)